Choď na obsah Choď na menu
 


Kňazské začiatky

 

     V Innsbrucku bol Jozef Žatko po úspešnom ukončení štúdia 25. júla 1927 vysvätený za kňaza. Primície slávil 7. augusta 1927 v rodných Rybanoch za hojnej účasti veriacich. Na primičnej hostine bolo prítomných asi 75 osôb. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Štiavniku pri Žiline. Táto obec je medzi kňazmi a katolíckou inteligenciou známa predovšetkým významným svätým kňazom, ktorý tu v rokoch 1938 – 1984 pôsobil. Bol ním vdp. Albín Blažek, ktorého nazývali aj „patriarcha Považia.“ Mal umelecké sklony a vedel objavovať aj talenty u iných. Nachádzali u neho úkryt a pomoc prenasledovaní kňazi a mnohí ľudia, ktorých trápili rôzne problémy. Nik od neho neodišiel na prázdno.

     Vráťme sa však k vdp. Žatkovi. Nitriansky diecézny biskup a neskorší arcibiskup ad personam dr. Karol Kmeťko mladého kaplána v roku 1928, vymenoval za svojho ceremoniára, aktuára Biskupského úradu v Nitre a zároveň aj prebendáta katedrály. Takéto skoré povýšenie mladého kňaza bolo v tých časoch niečo veľmi nezvyčajné. Jozef Žatko však napriek svojej veľkej skromnosti postupoval ešte vyššie. Pán biskup ho chcel mať ako svojho verného spolupracovníka, preto ho v roku 1931 vymenoval za notára Cirkevného súdu v Nitre a v roku 1933 za člena biskupského konzistória. Bolo to iste pre jeho povahu. Mons. Justín Beňuška o nej hovorí: „Bol diskrétny, tichý,  nenápadný a skromný, nikdy sa nezaoberal politikou. Hoci bol veľmi vzdelaný, nerobil si doktorát.“

     Na ďalšiu udalosť z tohto obdobia si spomína Ing. Ján Žatko, synovec vdp. Jozefa Žatka: „Starý rodičovský dom v Rybanoch bol vlhký a postavený iba z nepálených tehál. Strýko dospel k názoru, že ho treba zbúrať a postaviť nový z pálenej tehly. Spojil sa s murárskym majstrom Gajdošom z Chynorian a dohodol s ním uvedené práce. Strýko tiež z veľkej časti stavbu financoval. Roku 1932 bol nový dom hotový.“

 

Primície v Rybanoch

Obrázok Obrázok 

J. Žatko, ceremonár biskupa Karola Kmeťka na birmovke v Trenčianskej Teplej (1931) a v Novákoch (1932)

Obrázok Obrázok

 

 

 

 

 

 

 J. Žatko a arcibiskupi Eduard Nécsey a Karol Kmeťko

 

Obrázok

 

 

 

 

 

 

Ilava, 1928