Choď na obsah Choď na menu
 


Malý seminarista

 

     Jozef Žatko nastúpil z meštianskej školy v Bojnej do Československého štátneho reálneho gymnázia v Nitre, pričom býval v Malom seminári. Jeho synovec Ing. Ján Žatko si spomína: „Hlboký dojem v ňom zanechal výlet do Prahy v máji 1920, ktorý zorganizovalo nitrianske gymnázium pre 250 žiakov. Cestovali vlakom a cestu mali zdarma, podobne ako dopravu na električkách. Na stanici ich vítal minister vnútra. Za zvukov hudby pochodovali do Obecného domu, kde dostali zadarmo obed. Boli ubytovaní v kasárňach, tiež bezplatne. V chráme sv. Víta ich privítal arcibiskup Kordač, ktorý odslúžil sv. omšu za nich a za celé Slovensko. Každý dostal od neho ruženec. V Prahe sa zdržali celý týždeň. Prezreli si mnoho kostolov a iné pamiatky. Navštívili tiež viacero tovární. Na hrade ich prijal aj prezident Masaryk. Po týždni sa plní dojmov vrátili do Nitry.“

     Z Malého seminára Jozef po úspešnej maturite nastúpil v roku 1922 do Kňazského seminára v Nitre. Počas jeho teologických štúdii zomrela jeho matka Magdaléna vo veku 52 rokov. Štúdium teológie dokončil v roku 1926 už ako úplná sirota. Kedže nemal kanonický vek potrebný na kňazskú vysviacku, vtedajší nitriansky diecézny biskup ThDr. Karol Kmeťko ho poslal študovať teológiu do rakúskeho Innsbrucku. V tom čase tam študovalo asi 250 bohoslovcov z rôznych štátov, medzi ktorými bolo 9 Slovákov. Počas štúdií Jozefa Žatka finančne podporovali jeho strýkovia Ján a Jozef Podobovci.

 

Obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsbruck 7. 3. 1927, J. Žatko vľavo

 

Obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Innsbruck 25. 7. 1927, novokňaz

 

Obrázok Obrázok Obrázok 

J. Žatko tretí zľava v hornom rade

 

 

 

 

J. Žatko hore vľavoObrázok

 

 

 

 

 

Innsbruck, 1926