Choď na obsah Choď na menu
 


Pohreb

 

     Po smrti vdp. Jozefa Žatka sa konal 17. septembra 1986 veľkolepý pohreb. Veď si získal obľubu celej Nitry, ba celej nitrianskej diecézy. Pohrebnú svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi celebroval v nitrianskej katedrále sv. Emeráma jeho predstavený, nitriansky diecézny biskup Mons. Ján Pásztor. Slávnostným kazateľom bol jeho predstavený z kapituly, veľprepošt ThDr. Jozef Vrablec. Po skončení obradov uložili jeho telesné ostatky do kanonickej krypty katedrálneho chrámu, kde očakáva vzkriesenie.

     Každý rok, na slávnosť pamiatky všetkých verných zosnulých sa otvorí vchod krypty aj pre verejnosť. Pri jeho hrobe sa modlia a spomínajú jeho priatelia a spolupracovníci.

     V testamente, ktorý napísal ešte 25. augusta 1980, pán kanonik Žatko poručil:

a)      na omše za seba a príbuzných 5 000 Kčs

b)      na vlastný pohreb 10 000 Kčs

c)      na nitriansku katedrálu 21 178 Kčs

 

Obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Žatko a Michal Boleček v Solčiankach v roku 1977

Obrázok Obrázok

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanonická krypta v Nitre - miesto posledného odpočinku J. Žatka