Choď na obsah Choď na menu
 


Z duchovnej pozostalosti

 

     Zachované modlitby kanonika Jozefa Žatka tvoria časť jeho duchovnej pozostalosti, spolu s vydanými publikáciami, ktorých je autorom. Tieto modlitby rozširoval s povolením cirkevnej vrchnosti v Nitre, 14.X.1969 č.1512/69. Niektoré z nich už boli uvedené v spomienkach príbuzných.

 

Denné modlitby kresťana katolíka

 

Ranná modlitba

Ó, môj Bože, nové ráno

doprial si mi láskave,

by môj dnešný svätý život

slúžil Tvojej oslave.

 

V Teba verím, v Teba dúfam,

Teba najviac milujem,

svoju myseľ, slová, skutky

Tebe s láskou venujem.

 

Matka Božia, oddávam sa

tvojej mocnej ochrane,

kým sa moja duša k Bohu

do neba raz dostane.

                             Amen.

 

Pred jedením

Požehnaj, ó Bože,

nás, aj tieto dary,

by nám k službe Tvojej

zdravia, sily dali.

                         Amen.

 

Po jedení

Za pokrm, ó Bože,

Tebe vďaka sluší,

daj, by nám on prospel

telu, tak i duši.

                      Amen.

 

Dobrý úmysel

Všetko pre Teba, najsvätejšie Srdce Ježišovo!

 

Večerná modlitba

Ó, môj Bože, večer

vďaku Tebe splácam:

žes´ mal o mňa starosť,

žehnal mojim prácam.

(Spytuj si svedomie)

 

Z lásky k Tebe želiem

mnohé svoje viny;

pomôž, by už zajtra

bol môj život iný.

 

Chráň ma, anjel strážca,

aj Ty, Matka Božia,

nech vždy sväto žijem,

až kým v hrob ma vložia.

                              Amen.

 

Krátke modlitby po sv. prijímaní

 

1. Vítanie

Vitaj, ó Ježišu,

môj božský Hosť z neba,

ktorýs´ prišiel ku mne

pod spôsobom chleba.

 

Moje srdce včuľ je

Tvojím živým chrámom,

dávam Ti ho celé.

Len Ty buď v ňom Kráľom!

 

2. Poklona

Klaniam sa Ti, Kriste,

ako Bohu svojmu,

hoc ja Ti nevládzem

dať úctu dôstojnú.

 

Preto vrúcne vzývam

vás anjelské zbory,

nech sa spolu s Vami

môj duch Jemu korí.

 

3. Vďaky

Z vďačnosti čo Ti dám,

Ježišu moj drahý,

veď s Tebou v duši mám

všetky božské dary.

 

Prijmi zlato lásky,

čo z Boha pramení,

kadidlo zbožnosti,

myrhu utrpení.

 

4. Prosby

Prosby, najmä dvoje,

Ježišu, k Tebe mám:

v milosti nech žijem

a v nej šťastne skonám.

 

Ty mi buď v myšlienkach,

v rečiach, v skutkoch mojich,

by si ma raz prijal

medzi svätých svojich.

 

5. Lúčenie

Keď sa lúčim s Tebou,

prosím Ťa, ó Pane,

nech Tvoj božský život

vždy vo mne zostane.

 

Až čas môjho žitia

na zemi uplynie,

v Tvojom srdci moje

v nebi nech spočinie.

                    Amen.

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok